Terrassencamping Maltatal

Terrassencamping Maltatal

Voorwaarden

Afdruk

Camping Maltatal GmbH
Terrassencamping & Hotel Maltatal
GF Pirker Andreas
Malta 6
A-9854 Malta (Karinthië)
Telefoon: +43(0)4733/2340
Fax: +43(0)4733/23416
E-mail: info@maltacamp.at

Toezichthoudende autoriteit: Districtsbestuur Spittal a.d. Drau
Sectie: Lid van WK Kärnten / FG Vrijetijdsbedrijven, Algemene Sectie, FG Gastronomie, FG Hotelwezen
FB nummer: 333958s
ATU 65 19 52 46

image001

Basis richting:

De website van Terrassencamping und Hotel Maltatal is een informatie- en servicevoorziening voor klanten en het geïnteresseerde publiek.

Ontwerp en technische uitvoering:

Net4You Internet GmbH
Tiroler Strasse 80
A-9500 Villach
Tel.: +43 (0)4242-5005-0
Fax: + 43 (0)4242-5005-5
e-mail: office@net4you.net
Homepage: http://www.net4you.net
UID: ATU38694105
Bevoegdheid: Villach
Handelsregister: Villach

Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website is vrij te gebruiken en dient uitsluitend ter informatie. Het gebruik van de keuzemogelijkheden op de website leidt niet tot juridische transacties tussen de eigenaar en de gebruikers. De verdere procedure tussen aanbieders en gebruikers en de eventuele latere totstandkoming van bestellingen tussen aanbieders en gebruikers staan uitsluitend ter beoordeling van de gebruikers.
De rechten van de inhoud en foto’s zijn eigendom van Camping Maltatal GmbH!

Copyright / Disclaimer

In verband met de technische kenmerken van Internet kan geen garantie worden gegeven voor de authenticiteit, juistheid en volledigheid van de op Internet verstrekte informatie. Evenmin wordt enige garantie gegeven voor de beschikbaarheid of het functioneren van de betreffende homepage en de inhoud ervan.

Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, ongeacht de oorzaak, die voortvloeit uit het gebruik of de niet-beschikbaarheid van de gegevens en informatie op deze homepage, is uitgesloten voor zover de wet dat toestaat.

De inhoud van deze homepage is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Elk verder gebruik, in het bijzonder opslag in databanken, verveelvoudiging en elke vorm van commercieel gebruik alsmede openbaarmaking aan derden – ook in delen of in gewijzigde vorm – zonder toestemming van de websitehouder is verboden.

Hyperlinks naar deze weblog zijn welkom. Elke integratie van afzonderlijke pagina’s van ons aanbod in externe frames is verboden, evenals het aanbieden van onze RSS-feed op externe pagina’s.

Gegevensbescherming

Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Het gebruik van de aanbiedingen en diensten is, voor zover mogelijk, altijd mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens.

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spammails.

Wij wijzen erop dat het softwareprogramma “Google Analytics” wordt gebruikt voor de statistische evaluatie van deze website. Daarom kunnen uw IP-adres en de tijd die u op deze website doorbrengt door Google worden opgeslagen in het kader van deze statistische analyse.

Aansprakelijkheid voor links

Deze weblog bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Als wij kennis krijgen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.