Terassencamping Maltatal

Terassencamping Maltatal

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, de Data Protection Act 2000 en de Data Protection Amendment Act 2018 dienen het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003).

  1. Fundamenteel

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina is Camping Maltatal, Malta 6

9854 Malta, Karinthië, Oostenrijk.

Wij hechten bijzonder veel belang aan de bescherming en beveiliging van alle persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. In dit document leest u meer over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

  1. Doelbeperking, rechtsgrondslag & bewaartermijn

Wij hebben de verzamelde persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van het contract, de facturering, het doen gelden van contractuele aanspraken, voor klantenservice en voor reclamedoeleinden. De gegevens worden voor dit doel verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is enerzijds de uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigde belangen, de nakoming van onze wettelijke of contractuele verplichtingen en anderzijds uw toestemming (bijv. contactformulier, nieuwsbrief, cookies). Het niet verstrekken van de gegevens kan verschillende gevolgen hebben.

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk, voor de duur van de gehele zakelijke relatie (vanaf de totstandkoming en verwerking tot de beëindiging van een overeenkomst) en daarna in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

In het kader van de exploitatie van onze websites geven wij opdracht aan verwerkers, zoals softwaredienstverleners, die in het kader van hun activiteiten toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens indien zij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun respectieve diensten. Zij hebben zich ertoe verbonden de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming ten aanzien van ons na te leven.

2.1. Contactformulier

Uw gegevens, inclusief de persoonsgegevens uit ons contactformulier, worden via onze eigen mailserver naar ons doorgestuurd, verwerkt en opgeslagen om uw aanvraag te verwerken. Deze gegevens worden niet verzameld of doorgegeven zonder uw toestemming. Zonder deze gegevens kunnen wij uw vragen niet verwerken.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG en Art 6 lid 1 lit a (toestemming) DSGVO.

2.2. Nieuwsbrief

U kunt zich op de website aanmelden voor onze nieuwsbrief.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief.

Wij laten verwerkers onze nieuwsbrief versturen. Zij hebben zich ertoe verbonden de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming ten aanzien van ons na te leven.

2.3. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden waarmee deze website specifieke informatie over de gebruiker kan opslaan op de computer van de bezoeker tijdens zijn bezoek aan onze website. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze internetpagina’s te bepalen en om onze aanbiedingen voor u comfortabel en efficiënt vorm te geven. Wij gebruiken sessiecookies, die alleen worden opgeslagen voor de duur van uw gebruik van onze website, en permanente cookies om informatie te bewaren over bezoekers die onze website herhaaldelijk bezoeken. Het doel van het gebruik van deze cookies is om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden, alsmede om bezoekers te kunnen herkennen en bij herhaald gebruik een zo aantrekkelijk mogelijke website en interessante inhoud te kunnen presenteren. De inhoud van een permanente cookie is beperkt tot een identificatienummer. Naam, IP-adres enz. worden niet opgeslagen. Er vindt geen individuele profilering van uw gebruiksgedrag plaats. Het is ook mogelijk om onze aanbiedingen te gebruiken zonder cookies. U kunt het opslaan van cookies in uw browser deactiveren, beperken tot bepaalde websites of uw webbrowser (Chrome, IE, Firefox,…) zo instellen dat hij u verwittigt zodra een cookie wordt verzonden. U kunt cookies ook altijd van de harde schijf van uw pc verwijderen. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de pagina en een beperkte begeleiding van de gebruiker.

2.4. Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Wij wijzen erop dat de code “gat._anonymizeIp();” is toegevoegd aan Google Analytics op deze website om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te waarborgen (de zogenaamde IP-masking).

2.5. Privacybeleid voor het gebruik van Facebook

Plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA zijn op onze pagina’s geïntegreerd. U herkent de Facebook plugins aan het Facebook logo of de “Like” knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook “Like” knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

2.5.1. Facebook conversie tracking pixel

Door in te loggen op facebook.com geeft u toestemming voor de dienst Conversion Tracking Pixel van Facebook, Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Hierdoor kan Facebook de acties van gebruikers volgen nadat zij door een klik op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar een website van een aanbieder. Hierdoor kan Facebook de effectiviteit van Facebook-advertenties bepalen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De verzamelde gegevens blijven anoniem. Dit betekent dat de gegevens van individuele gebruikers niet kunnen worden bekeken. De verzamelde gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt. Wij zullen u hierover informeren volgens onze actuele informatie. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-accountgegevens en deze gegevens gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, volgens het gegevensbeleid van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook Conversion Tracking stelt Facebook en zijn partners ook in staat om u advertenties binnen en buiten Facebook te tonen.

Ga voor meer informatie naar https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

2.6. Privacybeleid voor het gebruik van Instagram

Op onze website zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram op https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

2.7. Privacybeleid voor Google Ads

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties van Google Inc. (“Google”). Google AdSense maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google AdSense gebruikt ook zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Deze web beacons kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op deze pagina’s.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google gedeeld worden met contractanten van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google wanneer u deze website gebruikt.

2.8. Privacybeleid voor het gebruik van Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

2.9. Privacybeleid voor het gebruik van Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

  1. Toestemming en recht op herroeping

Indien uw toestemming vereist is voor de verwerking van uw gegevens, zullen wij deze alleen verwerken na uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij verwerken principieel geen gegevens van minderjarigen en zijn daartoe ook niet bevoegd. Door uw toestemming te geven, bevestigt u dat u de leeftijd van 14 jaar hebt bereikt of dat u toestemming hebt van uw wettelijke voogd.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de eerder over u opgeslagen gegevens geanonimiseerd en vervolgens alleen gebruikt voor statistische doeleinden zonder verwijzing naar individuele personen. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

  1. Gegevensbescherming

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen toevallig of opzettelijk verlies of beschadiging.

manipulatie, verlies of vernietiging en tegen toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technische vooruitgang.

  1. Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te krijgen over de betrokken persoonsgegevens. Voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren, heeft u het recht deze gegevens te laten wissen en bezwaar te maken tegen de verwerking. Bovendien heeft u het recht de gegevens te corrigeren en de verwerking te beperken.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens. Om u volledig te informeren over het gebruik van persoonsgegevens vragen wij u kennis te nemen van de volgende informatie over gegevensbescherming.